Sterckwijck Boxmeer

Projectinformatie

Bedrijvenpark Sterckwijck biedt ruimte voor het vestigen van bedrijven tot een milieucategorie 3.2. en voorkeur gaat uit naar bedrijven in de Food, Health en Farma. De kavels hebben een maximum grootte van 5.000m²  Voor bedrijven uit de gemeente Boxmeer is een kavelgrootte mogelijk van 10.000m² We hanteren een uitgebreid beeldkwaliteitsplan (koppeling naar beeldkwaliteitplan).