Sterckwijck Boxmeer

Bestemmingsplan Sterckwijck

Het bestemmingsplan Sterckwijck ligt tussen Beugen en Boxmeer en omvat voor het grootste deel kavels voor hoogwaardige bedrijven, met aan de rand van het plan nabij Beugen een zestal woon-werk kavels en veertien woningbouwkavels. In dit plan worden alleen bedrijven toegelaten tot maximaal de zogenaamde milieu-categorie III en het beeld- en kwaliteitsplan kent een hoog niveau. 

De specifieke woningbouwkavels in het plan Sterckwijck sluiten aan op de kavels in het plan Lange Heggen en zijn bestemd voor de bouw van vrijstaande en half vrijstaande woningen.

Bestemmingsplan Sterckwijck
De regels over de bebouwing op de bouwkavels zijn te vinden in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is te vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Van elk bouwkavel is een te downloaden paspoort beschikbaar.