Sterckwijck Boxmeer

(Park)voorzieningen

Het bedrijvenpark is voorzien van de nieuwste wegenstructuur en optimale verlichting.
Daarnaast wordt in 2018 glasvezel aangelegd. Op het bedrijvenpark en Health campus is een bedrijventerreinvereniging (BTV) opgericht. Deze vereniging is onderdeel van de Industriele Kring Land van Cuijk en Noord Limburg. Ambitie van de BTV is om in 2018 Parkmanagement in te richten.